Dialog Tasarımı

Stres ve Çatışma Yönetiminde Alternatif Çözüm Yolu Olarak Şiddetsiz İletişim Dili ve Rehberliği

Globalleşen Dünyamızın kurum hayatı üzerindeki en temel baskısı, herşeyin “en hızlı” şekilde sonuçlandırılması olunca, doğası gereği en hızlıya bu denli programlı olarak yaratılmamış olan insanı, nam-ı diğer kurum çalışanını derin bir endişe, kaygı ve korku duygusu kaplar.

En hızlı parametresinin içine sıkışan insan, üzerindeki baskı sebebiyle daha mutsuz, stresli, öfkeli, toleranssız bir halde, kendisini hayatın içerisinde çeşit çeşit çatışmanın içinde bulur, bazı çatışmalarda suçlanır, diğer bazılarında ise suçlar ve maalesef alışageldiğimiz bu yöntemlerle bir türlü çatışan tarafları tatmin edebilecek çözümler vücut bulmaz.

Çatışma hallerimiz diğerleri ile olabildiği gibi çokça ve sıklıkla kendimizledir, diğerleri ile olan çatışmalarda “haklılık” ve kendimizle olanlarda da “kendimizi yargılamak, suçlamak ve sabote etmek” gibi çeşitli kalıplaşmış tuzaklara takılıp kalırız.

Mesleki kariyerinde geçmişte, üst düzey yöneticilik, hukuk danışmanlığı ve arabuluculuk yapmış olan Metin Reyna, bir süreden beridir kariyerinde odaklandığı “empatik rehberlik ve Şiddetsiz İletişim™ Dili ve Rehberliği” yaklaşımları ile bireysel ve kurumsal anlamda eğitimcilik ve danışmanlık yaparak, bizlere çözüme ilişkin yeni bir yaşam dili ve yolu sunmaktadır.

Metin Reyna, bu yeni yaşam dili ve yolu ile kendi öz değerlerimize sahip çıkarak, duygu, değer ve ihtiyaçlarımızı net bir şekilde ifade edebilmeyi ve aynı zamanda iletişim halinde olduğumuz diğer kişinin de değer ve ihtiyaçlarını gözeterek her türlü çatışmaya çözüm üretebileceğimizi müjdelemektedir!