Değer Katan Hizmetler

Kolaylaştırıcı Arabuluculuk

Mediasyon, (Türkçe’ye çevrilmiş haliyle Arabuluculuk) yakın bir zaman önce yasalaşarak yürürlüğe girdi. Şimdilik sınırlı sayıda konu için uygulanılması öngörülen Mediasyonun yakın bir gelecekte, hemen tüm ihtilaf, anlaşmazlık ya da çatışma biçimlerinin çözümünde uygulama alanı bulacağını ve bu alternatif yolun çözüme katkı sağlayacağına gönülden inananlardanım. Mediasyon uygulamaları tarihte eski Yunan ve Roma İmparatorluğuna kadar geri gitmektedir. […]

devam

Bireysel Rehberlik

Bireysel hizmetlerin özünü; kendini ve kim olduğunu arayanlarla, çıktığı yolculukta zihni ile yüzleşerek içsel çatışmalarının seslerini duyabilmek isteyen, aynı zamanda bireysel ve profesyonel yaşantısında kuracağı ilişkilerde nitelikli iletişim kurabilmeyi ve anlamlı diyaloglar üretebilmeyi özleyenler için şifalı sohbetler oluşturmaktadır. Odağına insan doğasının çeşitliliğini koyduğumuz bu çalışmalar, özümüzle bağlantıya geçebilmek, en derin insani ihtiyaçlarımıza dair farkındalık geliştirebilmek, […]

devam

Grup Çalışmaları

İki kişi ve/veya iki kişiden fazla bireyin biraraya gelerek oluşturduğu tüm toplulukları grup olarak değerlendirmekteyiz. Bu anlamda, ikili dostluk yada duygusal ilişkilerde, aile ilişkilerinde, sosyal ve profesyonel hayatımızın içerisinde kurguladığımız çoklu ilişkilerde, ergenlik dönemi farklılaşmalarında, üniversite dönemi ve şirketlerin çalışma ortamlarında yaşanabilen her çeşit çatışma ve iletişimsizlik konuları, grup çalışmalarımızın özünü oluşturabilmektedir. Grup çalışmalarında, grup […]

devam

Empatik Rehberlik

Empati ve Rehberlik. Beşeri ilişkilerimizden kişisel gelişimimize, iş hayatındaki süreçlerden sosyal yaşantımıza, her dem ve her daim ihtiyacını duyduğumuz, lakin pek fazla rastgelemediğimiz iki önemli kavramdır. Empati kolay bulunabilen bir kaynak değil çağımızda, zira yapılan bazı bilimsel çalışmalara göre, yaşadığımız yer kürede ve iş hayatında makbul olan, hızlı iş bitiricilik, eleştirel ve analitik yaklaşımlar, riskleri […]

devam

Çatışma Çözümleri

Koşullanmış zihinlerimiz, çatışma kavramına yüklenmiş onlarca olumsuz fikirle dolu. Hal böyle olunca, yaşantımızın her vechesinde deneyimlenen çatışmalar, birer haklılık savaşına dönüşmekte ve maalesef çözüm üretebilmek neredeyse imkansız hale gelmektedir. Çatışma süreçleri başladığında, hemen hepimiz, karşımızdakini etkin/aktif bir şekilde dinlemek yerine, ona yetiştireceğimiz cavabı zihnimizde döndürür dururuz. Böylelikle kendimizi, hem dinlemez hem de duyamaz hale getiririz. […]

devam

Hassas Ruhlar Terazisi -Yönetsel Dönüşüm

YÖNETSEL DÖNÜŞÜM İÇİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Mİ – KURUMSAL YÜREKLİLİK Mİ!? ‘Kurumsallık’ ve ‘Yöneti(şi)m’ kelimelerinin anlamları, salt içerikleri ele alındığında farklı olmakla birlikte, ticari ve ekonomik açıdan şirketlerin mevcudiyeti ve sürdürülebilirliği dikkate alındığında, birbirlerinin bütünleyicisi ve tamamlayıcısı olabilmeleri arzu edilir. Günümüzde ‘Kurumsal Yöneti(şi)m’ global olarak kabul görmüş 4 ana prensip üzerinden ele alınmaktadır. Bunlar: (i)- Adillik, […]

devam

Dialog Tasarımı

Stres ve Çatışma Yönetiminde Alternatif Çözüm Yolu Olarak Şiddetsiz İletişim Dili ve Rehberliği Globalleşen Dünyamızın kurum hayatı üzerindeki en temel baskısı, herşeyin “en hızlı” şekilde sonuçlandırılması olunca, doğası gereği en hızlıya bu denli programlı olarak yaratılmamış olan insanı, nam-ı diğer kurum çalışanını derin bir endişe, kaygı ve korku duygusu kaplar. En hızlı parametresinin içine sıkışan […]

devam