Makaleler

Şiddet’in Görünmeyen Kökleri

Hepimiz, yaşantımızda bilinçli yada bilinçsiz, farkında olarak ya da olmayarak, dolaylı veya dolaysız bir şekilde, zaman zaman içimizdeki şiddet dürtüsü ile karşı karşıya kalıyor, aynı zamanda da toplumsal olarak giderek artan şiddet olaylarından yakınıyoruz. İçimizdeki şiddet dürtüsünü tetikleyen ve açığa çıkaran dış unsurlar olduğu aşikar, ancak şiddet olgusunun görünmeyen yada dillendirilmeyen kökleri var mıdır sizce!? […]

devam

Gönül Kulağı ile Dinlemek

GÖNÜL KULAĞI İLE DİNLEMEK[1] Beni dinlemeni istediğim zaman, öğüt vermeye yada tavsiyelerde bulunmaya başlarsan, senden istediğimi yapmış olmazsın. Anlattıklarıma ilişkin, içimde canlanan hislerimi ifade ettiğimde, niçin ve neden farklı hissetmem gerektiğini anlatmaya başlarsan, duygularımı hiçe saymış olursun… Kendini, beni dinlerken sorunumu çözmek için bir şeyler yapmaya mecbur görürsen, sana garip gelse de, beni ortada bırakmış […]

devam

Kolaylaştırıcı Arabuluculuk

Mediasyon, (Türkçe’ye çevrilmiş haliyle Arabuluculuk) yakın bir zaman önce yasalaşarak yürürlüğe girdi. Şimdilik sınırlı sayıda konu için uygulanılması öngörülen Mediasyonun yakın bir gelecekte, hemen tüm ihtilaf, anlaşmazlık ya da çatışma biçimlerinin çözümünde uygulama alanı bulacağını ve bu alternatif yolun çözüme katkı sağlayacağına gönülden inananlardanım. Mediasyon uygulamaları tarihte eski Yunan ve Roma İmparatorluğuna kadar geri gitmektedir. […]

devam

Değer Katan Müzakere(ci)nin Dayanılmaz Hafifliği

Müzakere kelimesi; Türk Dil Kurumunda belirtilen sözlük anlamı ile ‘bir konu ile ilgili fikir alışverişinde bulunma’ olarak tanımlanmıştır. Nitelikli müzakere süreci ve bu süreci yetkin bir şekilde yönetebilecek müzakereciler için, bu tanımın içerisinde yer alan‘fikir’ ve ‘alış – veriş’ kelimeleri, müzakereden ekonomik fayda elde etmek ve değer yaratabilmek açısından odaklanılması elzem iki temel olgudur. Müzakere […]

devam

Şiddetsiz İletişim – Bir Yaşam Dili

1. Mevcut İletişim Yollarımız Çok mu Şiddetli? Maalesef mevcut iletişim yollarımız hem kullandığımız dil hem de üslup olarak şiddetli. Geleneksel aile yapısı, eğitim sistemi, sosyal, toplumsal, kurumsal düzen ve global sisteme uyumlu olacak şekilde, ahlaki ve toplumsal kalıplaşmış refleks ve yargılara dayalı olarak biçimlendirilmiş durumda. Bu iletişim yollarının, kendi düzenine ait tehlikeli kurallara dayalı bir […]

devam

İletişim Sanatına Farklı Bir Bakış Açısı – Homeostasis

AİLE ŞİRKETLERİNDE İLETİŞİM SANATI (TKYD SI) Yaşantımızın her evresinde ve dahil olduğumuz tüm süreçlerinde, karşımızda mutlaka iletişim bağı kuracağımız bir diğeri vardır. Bize öğretilen ve dolayısıyla beklentimiz haline gelen olgu, bu iletişim bağının şefkat ve güven ortamı içerisinde, güçlü ve koşulsuz paylaşıldığı en olası ortamın ‘çekirdek aile’’miz olduğudur. Durum böyle midir gerçekten de!? Bunu anlayabilmek […]

devam

Hassas Ruhlar Terazisi -Yönetsel Dönüşüm

YÖNETSEL DÖNÜŞÜM İÇİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Mİ – KURUMSAL YÜREKLİLİK Mİ!? ‘Kurumsallık’ ve ‘Yöneti(şi)m’ kelimelerinin anlamları, salt içerikleri ele alındığında farklı olmakla birlikte, ticari ve ekonomik açıdan şirketlerin mevcudiyeti ve sürdürülebilirliği dikkate alındığında, birbirlerinin bütünleyicisi ve tamamlayıcısı olabilmeleri arzu edilir. Günümüzde ‘Kurumsal Yöneti(şi)m’ global olarak kabul görmüş 4 ana prensip üzerinden ele alınmaktadır. Bunlar: (i)- Adillik, […]

devam

Kadının Fendi Şiddeti Deldi!!

Genel olarak şiddet ve özellikle kadına özgü şiddet, maalesef sadece bugünümüzün yada çağımızın olgusu değil. Üstelik, salt Türkiyemiz coğrafyasına mahsus bir kavram olmaktan da uzak. İnsanoğlunun ilk yaradılışından günümüze, insan eli ve aklı ile yaratılmış neredeyse tüm toplumsal sistemlerde, iktidar, güç ve otorite kavram ve tanımları büyük çoğunlukla erkek cinsi ile özdeşleştirilmiştir. Böylelikle erkeğe, yaşamsal […]

devam