Hakkımda

Metin Reyna  1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Reyna, bir süre serbest avukatlık yaptıktan sonra London Guildhall University’de Uluslararası Ticaret Hukuku alanında sertifika eğitimini tamamlamıştır. Türkiye’ye döndükten sonra uzun yıllar çeşitli yerel ve uluslararası hukuk bürolarında çalışmış ve hukuk kariyerinin son yedi senesinde Türkiye’nin en büyük Holdinglerinden birinin Baş Hukuk Müşavirliği görevini yürütmüştür. Tüm bu süreçlerde, bir yandan yönetim kurulu üyelikleri ve üst düzey yöneticilik görevlerini ifa etmiş, diğer yandan da bireysel yaşantımız ve kurumsal düzeyde uyguladığımız yönetim stilleri, iletişim dili ve biçimleri üzerine eğitimler alarak farklı teknikleri uygulama, geliştirme ve eğitimini verme imkanı bulmuştur. Reyna, hukukçuluğunun yanı sıra, hayatımızdaki her tür ihtilaf ve çatışmaya uygulanabilen, haklı-haksızı tespit derdinde olan klasik yargı yollarının aksine, insani ihtiyaçlarımızı gözeten, tarafların uzlaşmacı çözümlere ulaşabilmelerini kolaylaştıran, ve netice olarak; adaletin, tarafların arzu ettiği hakkaniyet ölçüsünde sağlanabilmesine vesile olan Mediasyon (“Arabuluculuk”) uygulamalarına gönül vermiştir. Bu doğrultuda uluslararası çalışmaları olan bir kurumun Mediasyon – Uzlaştırıcı Arabuluculuk sertifika eğitimini almış bir Arabulucudur. Reyna, Avrupa ve Amerika’da son yıllarda yaygınlaşan yeni bir iletişim metodolojisi olan ve Arabuluculuk uygulamalarında da uygulanan, Humanist psikolog Dr. Marshall B. Rosenberg’in yarattığı ve dünyada öncülüğünü yaptığı “Şiddetsiz İletişim” dili ve bilinci üzerine 2 senelik bir sertifikasyon eğitimini tamamlamış ve 2010 yılından itibaren bu olgunun bireysel ve kurumsal yaşantımızda uygulanabilmesi ve yaygınlaşması için çaba vermektedir. Kendisini yaşam boyu öğrenci olarak tanımlayan Reyna, özüne olan değişim – dönüşüm yolculuğunda temel psikoterapi teknikleri, Gestalt Terapisi, Humanistik Psikoloji, Regresyon Terapisi, Kognitif (“Bilişsel”) Terapi Temelleri, Ruhsal Astroloji, Uzak Doğu Felsefeleri ve Sufizm odaklı bir öğrenim sürecine girmiş ve bu doğrultuda çalışmalarına ve öğrenmeye halen devam etmektedir. Reyna, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (“TKYD”) üyesi olup, aynı zamanda TKYD ile işbirliği içerisinde olan Dünya Bankasına bağlı Uluslararası Finans Kurumu’nun (“IFC”), kurumsal yönetim kademelerinde görev yapan yönetici ve yönetim kurulu üyelerini eğitmek üzere akredite ettiği sertifikalı bir eğitmendir. Hukuk Danışmanlığına nokta koyduğu 2010 yılından günümüze, yaşantımızın her alanında var olan insani ihtiyaçlarımızı karşılamaya yönelik bir çok farklı metottan esinlenerek yarattığı birey, kurum ve ihtiyaçları bütünsel olarak ele alan “Değişim – Dönüşüm’de 5D” yaklaşımını kullanarak, bireylere, gruplara ve şirketlere “İletişim Tasarımı ve Dönüşüm – Çatışma Çözümleme Yetkinliği – Kolaylaştırıcı Arabuluculuk – Liderlik – Empatik Mentorluk – İhtiyaçlarımızın Dili” konularında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.