Web Manifestomuz

Bu web sitesi, Metin Reyna’nın hukuk eğitimi alarak başladığı avukatlık kariyerinden, bireyler ve kurumlar için “Alternatif Çatışma Çözümleri”, “Değer Katan Müzakere Yetkinliği”, “Arabuluculuk/Mediasyon” ve Empatik Mentorluk uygulamaları tasarladığı ve “İhtiyaç Odaklı İletişim ve Diyalog” becerileri sunmaya yönelen iletişim odaklı profesyonel hayatına geçişinde edindiği deneyimleri paylaşmayı ve bunlarla ilgili sunduğu hizmetleri anlatmayı amaçlamaktadır.

Site içeriğinde yer alan konular bireysel farkındalık, değişim – dönüşüm ve gelişim alanları ile iş dünyası, profesyonel yaşantımız ve kurumsal yönetim ilkelerinin temelleri üzerinde durmayı ve bunlarla ilgili olarak, dünyadaki değer yaratan yeni ve farklı metod ve yaklaşımları aktarmayı hedeflemektedir.

Hizmetlerle ilgili eğitim süreçlerinde birey, grup, şirket çalışanı yada yöneticilerinin, kişisel farkındalık, gelişim, değişim ve dönüşüm döngülerini desteklemek ve yüreklendirmek, aynı zamanda kurumsal anlamda daha verimli, mutlu, ortak hedeflere birlikte yürüyebilecekleri bir kurumsal iklim ve bu iklimi besleyen bir yönetim biçimi yaratabilmeye rehberlik edebilmek amaçlanmaktadır.

Metodoloji olarak, farklı modüllerden oluşan “Değişim ve Dönüşümde 5D ” yaklaşımını uygulamaktayız. Bu yaklaşım, bireyi, kurumu ve süreçleri kapsayacak şekilde, bütünsel bir bakış açısı ile ele alırken, odağına insanı ve ihtiyaçlarını koyarak “biz kültürünü’ yaratabilmeyi öngörmektedir. Bu yaklaşımımızı tam olarak yansıtan bir felsefe olduğu için “Ubuntu Felsefesi“ni dikkate almak istedik; bu felsefeyi “Birimiz hepimiz; hepimiz birimiz için” diye özetleyebiliriz.

Site içeriğinde sunulan makaleler, fikirler, sözler, görseller, metod, yaklaşım ve programların hepsi sizleri farklı ve anlamlı bir yolculuğa davet etmektedir.

Merak mı ettiniz? Buyrun misafirimiz olun…!!