Bilginin Cehaleti

“Gel al eline bir silgi, şu yeni başlayan güne bilgilerini silmekle başla. Zanlarını, yargılarını, önyargılarını ve dahi bütün genellemelerini koy bir çuvala ve hepten terk et. Gıybet etme sakın, bil ki dedikodu denilen şey mıknatıs gibi kötü enerji çeker. Kimsenin aleyhine konuşma, uzaktan atıp tutma, insanları kem dille yargılama, bil ki yanılırsın. Birini ne kadar […]

devam

Mutluluk Eken Liderler

Otorite, İktidar ve Lider kavramları algısı, çoğunlukla zihinsel kodlarımızda Korku, Güç ve Haklılık odaklı davranış ve düşünceleri tetikleyen bir refleks olarak kendisini gösterir. Refleks haline gelebilen bu otomatik davranış ve düşünceler, gerek beşeri gerek kurumsal yaşantımızda mutsuzluğumuzun sebebi haline dönüşebilirler. Yeni çağın Liderleri, bu algıyı değiştirmeye çabalayan, kurumsal çalışma yaşantısında kurduğu her tür iletişimde, güç, yaptırım […]

devam

Kelimelerin satır araları İHTİYAÇLAR VE DUYGULAR

Hem kişisel hem de profesyonel hayatımızda karşımızdakilerle nasıl iletişim kurduğumuz, hayatımızdaki birçok şeyin anahtarıdır. Bu bağlamda ‘şiddetten kaçınma iletişim’ teknikleri bize yol gösteriyor. İster özel ister iş hayatımızda iletişim kurarken bazen istemediğimiz yönde kısır bir döngü içine girebiliriz. Taraflar sadece kendilerini haklı bulurlar, uzlaşma olmaz. Bu tip durumlara birbirlerine istenmeyen sözler sarf edebilirler. Diğer taraf […]

devam

Esas Şiddetli olan İletişim Dil ve Biçimimiz (Posta 30.10.11)

Şiddetsiz iletişim okulu kuracak… Eşimizle, sevgilimizle, ailemizle, iş arkadaşlarımızla, çocuklarımızla kısacası hayatla olan iletişimimizde sorun var mı? Yanlış anlaşılıyorum ya da beni anlamıyorlar diyor musunuz?   Konuştuğunuz kişilere öfkeleniyor ya da onları öfkelendiriyor musunuz? Bir de genele bakalım. Yaşadığımız ülkede iletişim ne alemde? Hem bireysel mutluluğumuz hem de toplumsal huzurumuz açısından sorun büyük. Ama çözümü […]

devam

Gönül Çelen

Yaşantımızın hemen her alanında hırslarımızı tetikleyen, bizi bizden alarak başkalaştıran ve zamanı gelince de gönlümüze şifa bulabilmek adına kendisini harcattıran tek şey!! Önce Lidyalılar buldu, sonra biz onunla gönlümüzü çeldik….. Çizim: Ali Kamil UZUN

devam

Değer Katan Müzakere(ci)nin Dayanılmaz Hafifliği

Müzakere kelimesi; Türk Dil Kurumunda belirtilen sözlük anlamı ile ‘bir konu ile ilgili fikir alışverişinde bulunma’ olarak tanımlanmıştır. Nitelikli müzakere süreci ve bu süreci yetkin bir şekilde yönetebilecek müzakereciler için, bu tanımın içerisinde yer alan‘fikir’ ve ‘alış – veriş’ kelimeleri, müzakereden ekonomik fayda elde etmek ve değer yaratabilmek açısından odaklanılması elzem iki temel olgudur. Müzakere […]

devam

Şiddetsiz İletişim – Bir Yaşam Dili

1. Mevcut İletişim Yollarımız Çok mu Şiddetli? Maalesef mevcut iletişim yollarımız hem kullandığımız dil hem de üslup olarak şiddetli. Geleneksel aile yapısı, eğitim sistemi, sosyal, toplumsal, kurumsal düzen ve global sisteme uyumlu olacak şekilde, ahlaki ve toplumsal kalıplaşmış refleks ve yargılara dayalı olarak biçimlendirilmiş durumda. Bu iletişim yollarının, kendi düzenine ait tehlikeli kurallara dayalı bir […]

devam

İletişim Sanatına Farklı Bir Bakış Açısı – Homeostasis

AİLE ŞİRKETLERİNDE İLETİŞİM SANATI (TKYD SI) Yaşantımızın her evresinde ve dahil olduğumuz tüm süreçlerinde, karşımızda mutlaka iletişim bağı kuracağımız bir diğeri vardır. Bize öğretilen ve dolayısıyla beklentimiz haline gelen olgu, bu iletişim bağının şefkat ve güven ortamı içerisinde, güçlü ve koşulsuz paylaşıldığı en olası ortamın ‘çekirdek aile’’miz olduğudur. Durum böyle midir gerçekten de!? Bunu anlayabilmek […]

devam

Empatik Rehberlik

Empati ve Rehberlik. Beşeri ilişkilerimizden kişisel gelişimimize, iş hayatındaki süreçlerden sosyal yaşantımıza, her dem ve her daim ihtiyacını duyduğumuz, lakin pek fazla rastgelemediğimiz iki önemli kavramdır. Empati kolay bulunabilen bir kaynak değil çağımızda, zira yapılan bazı bilimsel çalışmalara göre, yaşadığımız yer kürede ve iş hayatında makbul olan, hızlı iş bitiricilik, eleştirel ve analitik yaklaşımlar, riskleri […]

devam

Çatışma Çözümleri

Koşullanmış zihinlerimiz, çatışma kavramına yüklenmiş onlarca olumsuz fikirle dolu. Hal böyle olunca, yaşantımızın her vechesinde deneyimlenen çatışmalar, birer haklılık savaşına dönüşmekte ve maalesef çözüm üretebilmek neredeyse imkansız hale gelmektedir. Çatışma süreçleri başladığında, hemen hepimiz, karşımızdakini etkin/aktif bir şekilde dinlemek yerine, ona yetiştireceğimiz cavabı zihnimizde döndürür dururuz. Böylelikle kendimizi, hem dinlemez hem de duyamaz hale getiririz. […]

devam