Hassas Ruhlar Terazisi -Yönetsel Dönüşüm

YÖNETSEL DÖNÜŞÜM İÇİN KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Mİ – KURUMSAL YÜREKLİLİK Mİ!? ‘Kurumsallık’ ve ‘Yöneti(şi)m’ kelimelerinin anlamları, salt içerikleri ele alındığında farklı olmakla birlikte, ticari ve ekonomik açıdan şirketlerin mevcudiyeti ve sürdürülebilirliği dikkate alındığında, birbirlerinin bütünleyicisi ve tamamlayıcısı olabilmeleri arzu edilir. Günümüzde ‘Kurumsal Yöneti(şi)m’ global olarak kabul görmüş 4 ana prensip üzerinden ele alınmaktadır. Bunlar: (i)- Adillik, […]

devam

Dialog Tasarımı

Stres ve Çatışma Yönetiminde Alternatif Çözüm Yolu Olarak Şiddetsiz İletişim Dili ve Rehberliği Globalleşen Dünyamızın kurum hayatı üzerindeki en temel baskısı, herşeyin “en hızlı” şekilde sonuçlandırılması olunca, doğası gereği en hızlıya bu denli programlı olarak yaratılmamış olan insanı, nam-ı diğer kurum çalışanını derin bir endişe, kaygı ve korku duygusu kaplar. En hızlı parametresinin içine sıkışan […]

devam

Kadının Fendi Şiddeti Deldi!!

Genel olarak şiddet ve özellikle kadına özgü şiddet, maalesef sadece bugünümüzün yada çağımızın olgusu değil. Üstelik, salt Türkiyemiz coğrafyasına mahsus bir kavram olmaktan da uzak. İnsanoğlunun ilk yaradılışından günümüze, insan eli ve aklı ile yaratılmış neredeyse tüm toplumsal sistemlerde, iktidar, güç ve otorite kavram ve tanımları büyük çoğunlukla erkek cinsi ile özdeşleştirilmiştir. Böylelikle erkeğe, yaşamsal […]

devam